nbadz انجمن

بسته های ویژه

آغاز شده توسطbakhtiari 2018-10-27 at 01:18
22 پاسخ به این موضوع
Admin
Admin
پست ها: 31
درود بر کاربران nbgroup
به مناسبت ده ماه فعالیت مستمر و پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به شما کاربران عزیز بسته های ویژه زیر برای سرمایه گذاری در سایت nbadz در نظر گرفته شده است.
*بسته ها بصورت دستی از طریق پشتیبانی تلگرامی فعال می‌ شوند.
آیدی پشتیبانی تلگرام @bakhtiari16
-----------------------------------------------------------------
1- بسته متخصص
500 زیر مجموعه اجاره = 525٫000 تومان
عضویت متخصص سه ماهه= 150٫000 تومان
قیمت پکیج : 634٫000 تومان (6 درصد تخفیف)
محدودیت تنها برای 5 نفر
--------------------------------------------------------------------
2- بسته فوق متخصص سه ماهه
600 زیر مجموعه اجاره = 636000 تومان
عضویت فوق متخصص سه ماهه= 240000 تومان
قیمت پکیج : 814٫000 تومان( 7 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 5 نفر
---------------------------------------------------------------------
3-بسته فوق متخصص 6 ماهه
1000 زیر مجموعه اجاره = 1/060/000 تومان
عضویت فوق متخصص شش ماهه= 480000 تومان
قیمت پکیج : 1٫417٫000تومان (8 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 3 نفر
---------------------------------------------------------------------
4- بسته ی معاون سه ماهه
1000 زیر مجموعه اجاره = 1060000 تومان
عضویت متخصص سه ماهه= 450٫000 تومان
قیمت پکیج : 1٫374٫000 تومان (9 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 4 نفر
---------------------------------------------------------------------
5- عضویت معاون 6 ماهه
زیر مجموعه اجاره = 2٫120٫000 تومان
عضویت معاون 6 ماهه= 900٫000 تومان
قیمت پکیج : 2٫718٫000 تومان (10 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 3 نفر
---------------------------------------------------------------------
6- معاون یک ساله
4000 زیرمجموعه اجاره ای:4240000 تومان
عضویت یک ساله= 1800000 تومان
قیمت پکیج= 5134000 تومان( 15 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 2 نفر

7- بسته مدیر عامل 1
4000زیرمجموعه اجاره ای = 4280000 تومان
عضویت یکساله= 2000000
قیمت پکیج: 5520000(12 درصد تخفیف )
محدودیت تنها دو نفر
-------------------------------------------------------------
8- بسته مدیر عامل 2(فول)
8000 زیرمجموعه اجاره ای = 8560000 تومان
عضویت یک ساله= 2000000 تومان
قیمت پکیج :9٫000٫000 تومان (15 درصد تخفیف)
محدودیت : تنها یک نفر
______________________________________________
علاوه بر تخفیف یکی از مهم ترین امتیاز های این بسته ها اینه که تعداد زیادی زیرمجموعه اجاره ای برای شما فعال میشود و خیلی سریعتر پلن عضویتی خود را تکمیل می کنید .
« آخرین ویرایش: 2018-10-27 at 01:27 by Admin »
Alireza_mk2
مدیرعامل
پست ها: 14
دریافتی: $1144000
موجودی حساب: $1050302
زیرمجموعه: 42
خیلی فوق العادست , من بسته 8 را خریدم , فوق العاده بود.
http://www.nbclix.com/468x60-1.gif
Shaika78
دانشجو
پست ها: 2
Quote: bakhtiari
درود بر کاربران nbgroup
به مناسبت ده ماه فعالیت مستمر و پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به شما کاربران عزیز بسته های ویژه زیر برای سرمایه گذاری در سایت nbadz در نظر گرفته شده است.
*بسته ها بصورت دستی از طریق پشتیبانی تلگرامی فعال می‌ شوند.
آیدی پشتیبانی تلگرام @bakhtiari16
-----------------------------------------------------------------
1- بسته متخصص
500 زیر مجموعه اجاره = 525٫000 تومان
عضویت متخصص سه ماهه= 150٫000 تومان
قیمت پکیج : 634٫000 تومان (6 درصد تخفیف)
محدودیت تنها برای 5 نفر
--------------------------------------------------------------------
2- بسته فوق متخصص سه ماهه
600 زیر مجموعه اجاره = 636000 تومان
عضویت فوق متخصص سه ماهه= 240000 تومان
قیمت پکیج : 814٫000 تومان( 7 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 5 نفر
---------------------------------------------------------------------
3-بسته فوق متخصص 6 ماهه
1000 زیر مجموعه اجاره = 1/060/000 تومان
عضویت فوق متخصص شش ماهه= 480000 تومان
قیمت پکیج : 1٫417٫000تومان (8 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 3 نفر
---------------------------------------------------------------------
4- بسته ی معاون سه ماهه
1000 زیر مجموعه اجاره = 1060000 تومان
عضویت متخصص سه ماهه= 450٫000 تومان
قیمت پکیج : 1٫374٫000 تومان (9 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 4 نفر
---------------------------------------------------------------------
5- عضویت معاون 6 ماهه
زیر مجموعه اجاره = 2٫120٫000 تومان
عضویت معاون 6 ماهه= 900٫000 تومان
قیمت پکیج : 2٫718٫000 تومان (10 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 3 نفر
---------------------------------------------------------------------
6- معاون یک ساله
4000 زیرمجموعه اجاره ای:4240000 تومان
عضویت یک ساله= 1800000 تومان
قیمت پکیج= 5134000 تومان( 15 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 2 نفر

7- بسته مدیر عامل 1
4000زیرمجموعه اجاره ای = 4280000 تومان
عضویت یکساله= 2000000
قیمت پکیج: 5520000(12 درصد تخفیف )
محدودیت تنها دو نفر
-------------------------------------------------------------
8- بسته مدیر عامل 2(فول)
8000 زیرمجموعه اجاره ای = 8560000 تومان
عضویت یک ساله= 2000000 تومان
قیمت پکیج :9٫000٫000 تومان (15 درصد تخفیف)
محدودیت : تنها یک نفر
______________________________________________
علاوه بر تخفیف یکی از مهم ترین امتیاز های این بسته ها اینه که تعداد زیادی زیرمجموعه اجاره ای برای شما فعال میشود و خیلی سریعتر پلن عضویتی خود را تکمیل می کنید .
Shaika78
دانشجو
پست ها: 2
جالبه
mona3000m
دانشجو
پست ها: 2
پیشنهاداتتون خیلی گرون هستن. لطفا پیشنهادات مناسب تر هم ارایه بدید
armanarnold
دانشجو
پست ها: 1
Quote: Alireza_mk2
خیلی فوق العادست , من بسته 8 را خریدم , فوق العاده بود.
ahmad73
دانشجو
Banned
پست ها: 21
این کاربر مسدود شده است زیرا قوانین سایت را رعایت نکرده است.
nbadz Team.
Nahid_98
دانشجو
پست ها: 4
سلام عالیه
Nahid_98
دانشجو
پست ها: 4
Quote: Shaika78
Quote: bakhtiari
درود بر کاربران nbgroup
به مناسبت ده ماه فعالیت مستمر و پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به شما کاربران عزیز بسته های ویژه زیر برای سرمایه گذاری در سایت nbadz در نظر گرفته شده است.
*بسته ها بصورت دستی از طریق پشتیبانی تلگرامی فعال می‌ شوند.
آیدی پشتیبانی تلگرام @bakhtiari16
-----------------------------------------------------------------
1- بسته متخصص
500 زیر مجموعه اجاره = 525٫000 تومان
عضویت متخصص سه ماهه= 150٫000 تومان
قیمت پکیج : 634٫000 تومان (6 درصد تخفیف)
محدودیت تنها برای 5 نفر
--------------------------------------------------------------------
2- بسته فوق متخصص سه ماهه
600 زیر مجموعه اجاره = 636000 تومان
عضویت فوق متخصص سه ماهه= 240000 تومان
قیمت پکیج : 814٫000 تومان( 7 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 5 نفر
---------------------------------------------------------------------
3-بسته فوق متخصص 6 ماهه
1000 زیر مجموعه اجاره = 1/060/000 تومان
عضویت فوق متخصص شش ماهه= 480000 تومان
قیمت پکیج : 1٫417٫000تومان (8 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 3 نفر
---------------------------------------------------------------------
4- بسته ی معاون سه ماهه
1000 زیر مجموعه اجاره = 1060000 تومان
عضویت متخصص سه ماهه= 450٫000 تومان
قیمت پکیج : 1٫374٫000 تومان (9 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 4 نفر
---------------------------------------------------------------------
5- عضویت معاون 6 ماهه
زیر مجموعه اجاره = 2٫120٫000 تومان
عضویت معاون 6 ماهه= 900٫000 تومان
قیمت پکیج : 2٫718٫000 تومان (10 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 3 نفر
---------------------------------------------------------------------
6- معاون یک ساله
4000 زیرمجموعه اجاره ای:4240000 تومان
عضویت یک ساله= 1800000 تومان
قیمت پکیج= 5134000 تومان( 15 درصد تخفیف)
محدودیت: تنها برای 2 نفر

7- بسته مدیر عامل 1
4000زیرمجموعه اجاره ای = 4280000 تومان
عضویت یکساله= 2000000
قیمت پکیج: 5520000(12 درصد تخفیف )
محدودیت تنها دو نفر
-------------------------------------------------------------
8- بسته مدیر عامل 2(فول)
8000 زیرمجموعه اجاره ای = 8560000 تومان
عضویت یک ساله= 2000000 تومان
قیمت پکیج :9٫000٫000 تومان (15 درصد تخفیف)
محدودیت : تنها یک نفر
______________________________________________
علاوه بر تخفیف یکی از مهم ترین امتیاز های این بسته ها اینه که تعداد زیادی زیرمجموعه اجاره ای برای شما فعال میشود و خیلی سریعتر پلن عضویتی خود را تکمیل می کنید .

سلام علیه
Nahid_98
دانشجو
پست ها: 4
سلام


تبلیغات لینک ویژه

تبلیغات متنی ویژه

© 2018 NBAdz.com. All rights reserved. design by Topdesin.ir